realizacja i finansowanie inwestycji publiczno - prywatnych


Pracujemy dla sektora prywatnego.
 Bezpłatny konsulting PPP dla jednostek samorządu terytorialnego!  

Dowiedz Się Więcej

Aktualności


Problem z PPP w Polsce nie wynika z braku partnerów prywatnych zamierzających współpracować z sektorem publicznym. Ponieważ problem leży w odpowiedniej konstrukcji finansowania tych projektów zajęliśmy się poszukiwaniem oraz aktywnym kreowaniem, dobrych projektów publiczno - prywatnych.      

Zainteresowany samorząd otrzyma od nas bezpłatnie indywidualną koncepcję formuły PPP dla każdej planowanej inwestycji. 

Kontakt!

O Nas


Inwestycje publiczne, mieszczące się w kręgu naszych zainteresowań, to przedsięwzięcia  generujące  stratę  na  poziomie  operacyjnym, w których proponujemy  przejęcie   większości   ryzyk   związanych   z  budową  i  dostępnością.   Finansowanie   i  realizacja tych przedsięwzięć nie obciąża wydatków bieżących gminy, a udział gminy w    finansowaniu jest rozłożonym na okres wielu lat,  wydatkiem majątkowym.

Proponujemy realizację, w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego, inwestycji dotyczących:budowy i modernizacji sieci wodnokanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 budowy i remontów budynków publicznych, w tym mieszkań komunalnych i socjalnych, budowy i remontów obiektów sportowych i innych.

Kontakt!

Nasze Usługi


Partnerstwo Publiczno - Prywatne

Jesteśmy doradcą i partnerem w inwestycjach PPP i koncesyjnych

Finansowanie Inwestycji Dotacje

Finansowanie inwestycji, pozyskiwanie dotacji unijnych 

Doradztwo - sektor prywatny

Finansowanie inwestycji, pozyskiwanie dotacji unijnych

Doradztwo dla sektora prywatnego w zakresie PPP i koncesji

Doradztwo - sektor publiczny

Pełny zakres obsługi pozyskiwania dotacji unijnych

Doradztwo dla sektora publicznego w zakresie PPP

Ostatnie Realizacje


Skontaktuj Się Z Nami!


Haskel Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las
(Technology Park Poznań)
NIP 779 21 83 875, KRS 0000137521 Sąd Rejonowy Poznań, REGON 634368918 

+48 691 97 90 01