Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji publicznych i PPP


 Pracujemy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla sektora prywatnego 

Dowiedz Się Więcej

Aktualności


Problem z PPP w Polsce nie wynika z braku partnerów prywatnych zamierzających współpracować z sektorem publicznym. Głównym problemem jest odpowiednia konstrukcja finansowania tych projektów.  Zajęliśmy się poszukiwaniem oraz aktywnym kreowaniem, dobrych projektów publiczno - prywatnych.      

Zainteresowany samorząd otrzyma od nas bezpłatnie indywidualną koncepcję formuły PPP dla każdej planowanej inwestycji. 

Kontakt!

O Nas


Haskel Sp. z o.o.  od 15 lat pełni rolę doradcy jednostki samorządowej  na etapie przygotowania inwestycji, szczególnie w zakresie programów funkcjnalno użytkowych, analiz finansowych oraz przygotowania struktur finansowania nie obciążających limitów zadłużenia.  Specjalizujemy się się w obsłudze emisji obligacji przychodowych oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.   

Proponujemy realizację, w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego, inwestycji dotyczących: budowy i modernizacji sieci wodnokanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 budowy i remontów budynków publicznych, w tym mieszkań komunalnych i socjalnych, budowy i remontów obiektów sportowych i innych.

Kontakt!

Nasze Usługi


Partnerstwo Publiczno - Prywatne

- programy funkcjonalno użytkowe inwestycji

- analizy finansowe i analizy ryzyka

- optymalne modele PPP i koncesyjne

- obsługa formalno - prawna  procedury wyboru partnera

Finansowanie inwestycji publicznych

- przygotowanie dokumentacji dla instytucji finansujących 

- kompleksowa organizacja finansowania

- obsługa doradcza i  analityczna emisji obligacji

Doradztwo - sektor prywatny

- finansowanie inwestycji

- pozyskiwanie dotacji unijnych

- doradztwo dla sektora prywatnego w zakresie PPP i koncesji

Doradztwo - sektor publiczny

- pełny zakres obsługi pozyskiwania dotacji unijnych

- studia wykonalności i analizy finansowe 

- programy funkcjonalno użytkowe 

- obsługa formalno - prawna zamówień publicznych

Ostatnie Realizacje


Skontaktuj Się Z Nami!


Haskel Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las
(Technology Park Poznań)
NIP 779 21 83 875, KRS 0000137521 Sąd Rejonowy Poznań, REGON 634368918 

+48 691 97 90 01